Industriada 2017: Wasze maszyny w rytmie maszyny!

spotkanie autor:MotoWhizzer 100 0 50° 18.896 N 18° 44.49 E
Rozpoczęcie:
2017-06-10 10:00
Zakończenie:
2017-06-10 16:00

MotoRat - Szkoła Jazdy i Ratownictwa Drogowego i Śmiercioodporni włączają się w Industriadę!

Specjalnie na zaproszenie Szyb Maciej Restauracja, Bistro i Turystyka pokażcie jak i Wasze maszyny działają w rytmie industriadowej maszyny!

Zapraszamy na spot "WASZE MASZYNY W RYTMIE MASZYNY"!

Widzimy się od 12.00 do 16.00 na terenie Szybu Maciej w Zabrzu przy ul. Srebrnej 6!

Dla pierwszych stu motocyklistów mamy vouchery, które uprawniają do poczęstunku przygotowanego przez kucharzy Bistro Maciej!

Przy okazji będzie można za darmo zwiedzić ten wyjątkowo intrygujący obiekt na mapie Szlaku Zabytków Techniki!

SZYB MACIEJ

Szyb Maciej to zespół obiektów i urządzeń dawnej Kopalni Concordia, pierwszej prywatnej, zabrzańskiej kopalni węgla kamiennego, która wydobycie rozpoczęła w 1843r. To także nazwa wydrążonego do głębokości 198 m, na początku XX w. szybu, którego pierwotna nazwa brzmiała West Schacht. Szyb Maciej umożliwił znaczne rozszerzenie pola eksploatacji Kopalni Concordia w kierunku zachodnim od głównego szybu wydobywczego, położonego niegdyś w centrum dzisiejszego Zabrza.

Szyb z wieżą wyciągową i maszynownią oraz z zespołem budynków nadszybia, wagowni, kotłowni, rozdzielni, łaźni, odżelaziacza i innymi pełnił funkcje szybu wentylacyjnego, transportowego, odwadniającego oraz zjazdowo — wydobywczego. Wokół szybu powstał plac drzewny oraz zwałowisko skały płonnej. Ujmowana w szybie woda, pochodząca z triasowego poziomu wodonośnego, wykorzystywana była na potrzeby socjalne kopalni, a w okresie późniejszym także na potrzeby komunalne Zabrza.

W latach pięćdziesiątych XX w. Szyb Maciej należał do Kopalni Węgla Kamiennego „Ludwik-Concordia”, a od 1973r. do Kopalni Węgla Kamiennego „Pstrowski”. W roku 1992 po wyczerpaniu się złóż węgla Kopalnia „Pstrowski” podjęła decyzję o likwidacji całego rejonu Szybu Maciej na dole i na powierzchni. Powstałe dwa lata wcześniej Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o. zaproponowało Kopalni odstąpienie od likwidacji Szybu, nowatorskie przekształcenie go w głębinowe ujęcie wody oraz wykup całego zespołu zabudowań. W grudniu 1993r. doszło do urzeczywistnienia projektu i uruchomione zostały pompy pierwszego w Polsce szybowego ujęcia wody pitnej. Wkrótce DEMEX przystąpił do prac remontowo-konserwatorskich mających na celu zabezpieczenie przed postępującym niszczeniem obiektów i urządzeń, dokonał wpisu do rejestru zabytków budynków i wyposażenia zespołu oraz opracował całościowy program rewitalizacji dawnego zakładu górniczego z przystosowaniem dla celów turystycznych, mając na uwadze ochronę i wykorzystanie utworzonego ujęcia wody.

W roku 2005 Szyb Maciej znalazł się na Szlaku Zabytków Techniki, a DEMEX rozpoczął intensywne prace ujęte w Programie Rewitalizacji. W roku 2011 w Konkursie Zabytek Zadbany, Generalnego Konserwatora Zabytków, DEMEX uzyskał Dyplom Laureata za wzorcową koncepcję zaadaptowania maszynowni Szybu Maciej na cele turystyczne.

HISTORIA KOPALNI LUDWIK-CONCORDIA

Dawna Kopalnia Ludwik — zespół dawnej Kopalni Ludwik obejmuje zabudowę zakładu górniczego, którego początki sięgają 1852r., kiedy to nadane zostało pole górnicze Kopalni „Ludwigsglück”. Rozwój kopalni zapewnił berliński przemysłowiec Albert Borsig. Regularna eksploatacja węgla rozpoczęła się w 1873r. Początek XX w to okres największego rozwoju kopalni. Pogłębiane są szyby, budowane nowe nadszybia i maszynownie. Powstają m.in. kompleks budynków cechowni-markowni, łaźni i biurowy, kompresorownia, sortownia, rozdzielnia, ślusarnia z kuźnią, portiernia [2]. W 1915r. rozpoczęła się budowa najbardziej okazałego na terenie kopalni budynku „dla nieżonatych pracowników”- Domu Kawalera [1]. Od 1920r. kopalnia była własnością spółki „Borsigwerk” AG a w 1945r. została przejęta przez państwo polskie.

Opinie

Aby móc wyrazić opinię i przesłać ocenę tego wydarzenia musisz się zalogować

Ciekawe miejsca w okolicy