Zakończenie Sezonu Motocyklowego 2019, Iława - Karaś

zlot motocyklowy autor:MotoWhizzer 460 0 53° 34.154 N 19° 30.82 E
Rozpoczęcie:
2019-10-06 10:00
Zakończenie:
2019-10-06 17:00

Kolejne Zakończenie Sezonu Motocyklowego zbliża się wielkimi krokami! Zapraszamy 6 października do Karasia koło Iławy. Zaczynamy o godzinie 10.00.

REGULAMIN
ZAKOŃCZENIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO
IŁAWA – KARAŚ 6 PAŹDZIERNIKA 2019
Terenem wydarzenia jest parking przy „X-Moto sklep & outlet motocyklowy” w Karasiu 44a, 14-200 Iława.
- Regulamin jest dostępny przed wjazdem oraz w sklepie
- Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie, natomiast pobyt osób niepełnoletnich wyłącznie
pod opieką pełnoprawnych opiekunów
- Wydarzenie ma charakter ogólny

1. W czasie wydarzenia każdy motocykl należy usytuować w miejsce wyznaczone przez organizatora.
2. Poza dojazdem do wydarzenia obowiązuje całkowity bezwzględny zakaz jazdy motocyklami po terenie obiektu. Dopuszczalna prędkość dojazdowa na terenie parkingu wynosi maksymalnie 5 km/h.
3. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wydarzenia - uczestnicy wydarzenia wjeżdżając na teren zlotu akceptują niniejszy regulamin.
4. Za zachowanie uczestników na i poza terenem „OSM Iława – Karaś 14 kwietnia 2019” organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. Uczestnicy nie mogą stwarzać sytuacji zagrażających bądź niebezpiecznych dla innych uczestników.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
6. Uczestnicy wydarzenia zobowiązują się do przestrzegania regulaminu, z którym się zapoznali oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
7. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy wydarzenia byli zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy pod groźbą usunięcia z terenu.
8. „OSM” nie ma charakteru imprezy masowej, a co za tym idzie organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników.
9. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora oraz na portalach internetowych i mediach. Sam udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację.
10. Zabrania się naruszania oraz powodowania szkód podłoża, wynikających z tzw. palenia gumy.
11. Podczas pokazów stuntu zabrania się kategorycznie przekraczania barierek bezpieczeństwa lub ich rozłączania.
12. Całość imprezy pod względem medycznym zabezpieczana jest przez PCK oddział Iława oraz jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej oddział Wikielec.
13. Każda osoba biorąca udział w konkursach zobowiązana jest do posiadania sprawnego pojazdu z aktualnym przeglądem oraz nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
-----------------------------------------------------------
Uczestników prosimy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz słuchanie parkingowych i ochrony.

Opinie

Aby móc wyrazić opinię i przesłać ocenę tego wydarzenia musisz się zalogować

autor

MotoWhizzer
Powyższe dane są nieprawidłowe? Zgłoś: formularz@kontaktowy

Ciekawe miejsca w okolicy